Szczegóły ogłoszenia

NA/P/374/2019

"Dostawa komputerów przenośnych dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 85,6 2019.11.21 181

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 307,4 2019.11.26 115

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 72,4 2019.11.21 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zał.1 ops przedmiotu zamowienia_NA_P_374 doc 283,5 2019.11.21 126
zał.2_Wzór oferty na dostawy doc 29,1 2019.11.21 105
zał.3_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2019.11.21 107
zał.4_dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2019.11.21 111
zał.5 Wzór umowy_dostawa_P_374 doc 80,0 2019.11.21 109

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dnia 26.11.2019 doc 22,9 2019.11.26 119

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2019.12.02 119
zał.1 ops przedmiotu zamowienia_NA_P_374 z dnia 26.11.2019 doc 285,5 2019.11.26 115
zał.2_Wzór oferty na dostawy z dnia 26_11_2019 doc 104,0 2019.11.26 107

Pobierz wszystkie dokumenty