Szczegóły ogłoszenia

NA/P/379/2019

"Robot przemysłowy sześcioosiowy o udźwigu min. 80 kg z kontrolerem oraz programatorem ręcznym dla Katedry Mechaniki Stosowanej i Robotyki PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 178,1 2019.11.28 151

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 179,0 2019.11.28 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2019.11.28 86
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2019.11.28 92
Wykaz dostaw lub usług doc 34,0 2019.11.28 97
Wzór oferty na dostawy doc 24,6 2019.11.28 94
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 85,5 2019.11.28 103

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2019.12.06 109

Pobierz wszystkie dokumenty