Szczegóły ogłoszenia

NA/P/406/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.12.20 274

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 27,4 2019.12.27 99

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,8 2019.12.20 80

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.12.20 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.12.20 100
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.12.20 125
Wykaz osób doc 19,6 2019.12.20 102
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.12.20 105
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,0 2019.12.20 106
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1825,4 2019.12.20 104
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.12.20 110

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2019.12.27 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2020.01.13 136

Pobierz wszystkie dokumenty