Szczegóły ogłoszenia

NA/P/406/2019

"Wykonanie instalacji oddymiania klatki schodowej w budynku F Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,5 2019.12.20 318

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 27,4 2019.12.27 137

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 76,8 2019.12.20 114

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2019.12.20 143
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2019.12.20 142
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 38920,0 2019.12.20 172
Wykaz osób doc 19,6 2019.12.20 147
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2019.12.20 144
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,0 2019.12.20 146
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1825,4 2019.12.20 151
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2019.12.20 151

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2019.12.27 166

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2020.01.13 174

Pobierz wszystkie dokumenty