Szczegóły ogłoszenia

NA/P/1/2020

"Dostawa elementów systemu monitoringu CCTV - urządzenia na potrzeby modernizacji systemu nadzoru wizyjnego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,0 2020.01.03 144

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,1 2020.01.03 79

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.01.03 78
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2020.01.03 76
Szczegółowy opis zamówienia pdf 774,2 2020.01.03 112
Wzór oferty na dostawy doc 25,6 2020.01.03 83
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 86,5 2020.01.03 90

Pobierz wszystkie dokumenty