Szczegóły ogłoszenia

NA/P/1/2020

"Dostawa elementów systemu monitoringu CCTV - urządzenia na potrzeby modernizacji systemu nadzoru wizyjnego"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,0 2020.01.03 176

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 61,1 2020.01.03 101

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.01.03 109
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 25,8 2020.01.03 112
Szczegółowy opis zamówienia pdf 774,2 2020.01.03 141
Wzór oferty na dostawy doc 25,6 2020.01.03 112
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 86,5 2020.01.03 118

Pobierz wszystkie dokumenty