Szczegóły ogłoszenia

NA/P/5/2020

"Dobudowa zewnętrznej platformy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Domu Studenckim DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2020.01.08 285

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,1 2020.01.08 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.01.08 192
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.01.08 181
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 10128,6 2020.01.08 199
Wykaz osób doc 19,6 2020.01.08 167
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2020.01.08 175
Wzór oferty na roboty budowlane doc 66,5 2020.01.08 163
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2820,7 2020.01.08 175
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.01.08 185

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.01.23 198

Pobierz wszystkie dokumenty