Szczegóły ogłoszenia

NA/P/5/2020

"Dobudowa zewnętrznej platformy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Domu Studenckim DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,9 2020.01.08 202

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,1 2020.01.08 63

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.01.08 124
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.01.08 104
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 10128,6 2020.01.08 105
Wykaz osób doc 19,6 2020.01.08 96
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2020.01.08 97
Wzór oferty na roboty budowlane doc 66,5 2020.01.08 89
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2820,7 2020.01.08 89
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.01.08 101

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.01.23 127

Pobierz wszystkie dokumenty