Szczegóły ogłoszenia

NA/P/16/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2020.01.15 246

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,9 2020.01.15 140

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2020.01.15 158
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.01.15 153
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2722,9 2020.01.15 186
Wykaz osób doc 19,7 2020.01.15 163
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.01.15 158
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,8 2020.01.15 154
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1239,9 2020.01.15 160
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.01.15 151

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2020.01.24 172

Pobierz wszystkie dokumenty