Szczegóły ogłoszenia

NA/P/16/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,4 2020.01.15 208

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 73,9 2020.01.15 105

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,8 2020.01.15 118
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.01.15 114
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2722,9 2020.01.15 137
Wykaz osób doc 19,7 2020.01.15 121
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.01.15 116
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,8 2020.01.15 119
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1239,9 2020.01.15 117
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.01.15 115

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,0 2020.01.24 135

Pobierz wszystkie dokumenty