Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-11/20

"Dostawa 4 szt.switch dla Uczelnianego Centrum Informatykji - KC-zp.272-11/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 28,1 2020.01.16 74

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ docx 61,3 2020.01.16 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ n docx 62,6 2020.01.16 55
Wzór formularza oferty - dostawy docx 30,9 2020.01.16 62
Wzór umowy - dostawy docx 28,1 2020.01.16 54

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 36,0 2020.02.21 25
espd-request (1) xml 250,8 2020.01.16 45
Informacja o zmianie ogłoszenia doc 223,5 2020.01.16 61
Informacja z otwarcia ofert doc 9,1 2020.02.21 26
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2020.01.21 58
sprostowanie ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji rtf 47,0 2020.01.21 60

Pobierz wszystkie dokumenty