Szczegóły ogłoszenia

ZP/40/2019

"Dostawa leków "

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu docx 25,3 2020.01.17 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 59,9 2020.01.17 47

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
zalacznik nr 3 - Oświadczenie z art. 24 ust1. pkt. 11 doc 44,0 2020.01.17 40
załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy dot. dopuszczenie do obrotu doc 27,0 2020.01.17 42
załącznik nr 1 - Jednolity europejski dokument zamówienia xml 126,9 2020.01.17 47
załącznik nr 2 - Wzór oferty xls 75,5 2020.01.17 50
załącznik nr 5 - projekt umowy doc 95,0 2020.01.17 44

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,1 2020.01.31 36

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.02.21 22
załącznik nr 5 - nowy projekt umowy doc 96,5 2020.01.31 30

Pobierz wszystkie dokumenty