Szczegóły ogłoszenia

FER.271.2.2020

"Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowości Żurowa"

Urząd Gminy w Szerzynach

                     

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 62,6 2020.01.30 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.01.30 51
formularz ofertowy doc 50,0 2020.01.30 47
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,6 2020.01.30 46
wykaz robót budowlanych docx 19,5 2020.01.30 46
wzór umowy doc 148,5 2020.01.30 44

Pobierz wszystkie dokumenty