Szczegóły ogłoszenia

NA/P/21/2020

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynków Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 54,8 2020.02.05 146

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 65,8 2020.02.05 50

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2020.02.05 75
Formularz oferty - wzór doc 28,8 2020.02.05 70
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,2 2020.02.05 79
Szczegółowy opis zamówienia docx 67,2 2020.02.05 77
Wykaz narzędzi doc 20,3 2020.02.05 76
Wykaz usług doc 21,0 2020.02.05 80
Wzór umowy na usługę doc 62,0 2020.02.05 78
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.02.05 80

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,6 2020.02.14 72

Pobierz wszystkie dokumenty