Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-02/A/20

"Sukcesywna dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 47,3 2020.02.06 114

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia docx 12,1 2020.02.14 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 48,3 2020.02.06 46

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,0 2020.02.06 38
Formularz cenowy docx 21,7 2020.02.06 54
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu doc 26,0 2020.02.06 46
Wzór oferty doc 49,0 2020.02.06 40
Wzór umowy doc 84,0 2020.02.06 45

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIW,zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert doc 21,7 2020.02.14 33
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 22,8 2020.02.13 41

Pobierz wszystkie dokumenty