Szczegóły ogłoszenia

NA/P/32/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 52,2 2020.02.06 293

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 79,6 2020.02.06 134

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.02.06 153
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.02.06 151
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2786,7 2020.02.06 194
Wykaz osób doc 19,7 2020.02.06 161
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2020.02.06 163
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,2 2020.02.06 168
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1239,9 2020.02.06 164
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.02.06 160

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.02.21 192

Pobierz wszystkie dokumenty