Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-5/20

"Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia pn. "Coaching Edukacyjny" dla WIMiIP - KC-zp.272-5/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 115,8 2020.02.07 45

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 299,1 2020.02.07 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,5 2020.02.20 25
Oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu doc 283,0 2020.02.07 33
Wzór formularza oferty - usługi docx 261,0 2020.02.07 38
Wzór_umowy_-_usługi doc 313,5 2020.02.07 32

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 274,0 2020.02.20 27
Wzór_oświadczenia_o_spełnianiu_warunków_udziału_w_postepowaniu docx 53,4 2020.02.07 33
Załącznik nr 2 do umowy doc 125,5 2020.02.07 36

Pobierz wszystkie dokumenty