Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.4.2020

"Wykonanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów z koszy ulicznych, przystankowych, placów zabaw oraz pojemników na psie odchody z terenu Gminy Niepołomice "

GMINA NIEPOŁOMICE

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu doc 54,4 2020.02.10 40

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 62,4 2020.02.10 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wykaz koszy ulicznych 2020 docx 20,9 2020.02.10 39
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,7 2020.02.10 29
Formularz oferty doc 58,0 2020.02.10 36
Oświadczenie o spełnianiu wymagań rozporządzenia MŚ doc 35,0 2020.02.10 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 76,5 2020.02.10 31
Projekt umowy doc 119,5 2020.02.10 30
Szczegółowy opis zamówienia docx 16,5 2020.02.10 32
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 20,9 2020.02.10 28

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 18,2 2020.02.19 35

Pobierz wszystkie dokumenty