Szczegóły ogłoszenia

NA/P/40/2020

"Dobudowa zewnętrznej platformy (podnośnika) dla osób niepełnosprawnych ruchowo w Domu Studenckim DS. Ikar Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 51,6 2020.02.11 232

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 78,1 2020.02.11 90

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,7 2020.02.11 108
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.02.11 112
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 10128,6 2020.02.11 121
Wykaz osób doc 19,7 2020.02.11 120
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.02.11 116
Wzór oferty na roboty budowlane doc 67,0 2020.02.11 114
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2820,7 2020.02.11 108
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.02.11 115

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,8 2020.02.26 134

Pobierz wszystkie dokumenty