Szczegóły ogłoszenia

ZP/D-04/A/20

"Wyposażenie multimedialne sali Języków Obcych SJ06 Politechniki Częstochowskiej"

Politechnika Częstochowska

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,7 2020.02.11 107

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 54,0 2020.02.11 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.02.11 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,6 2020.02.11 40
Projekt umowy doc 86,5 2020.02.11 37
Protokól odbioru doc 40,0 2020.02.11 38
Wzór oferty na dostawy doc 52,5 2020.02.11 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 20,9 2020.02.20 29

Pobierz wszystkie dokumenty