Szczegóły ogłoszenia

5/5PN/2020

"Przetarg nieograniczony na pełnienie fumkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego Realizacja projektu pn.: „Organizacja Śląskiego Centrum Medycyny Fizykalnej i Wczesnej Diagnostyki Nowotworów na bazie Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Szpitala Specjalistycznego Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej, sanitarnej."

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 116,2 2020.02.12 32

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Siwz pdf pdf 791,5 2020.02.12 22

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
JEDZ rar 80,6 2020.02.12 29
Załączniki do SIWZ doc 195,5 2020.02.12 29
Zmodyfikowane Zalącznik A do SIWZ. pdf 5559,8 2020.02.13 30

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o modyfikacji SIWZ 10.03.2020 pdf 226,1 2020.03.10 7
Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ 10.03.2020 doc 210,5 2020.03.10 6
Zmodyfikowany Siwz nadz doc 473,0 2020.03.10 6
Zmodyfikowany Siwz nadz. 13.03.2020doc doc 474,0 2020.03.13 6

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedz na pytanie Nr 1 - po terminie . pdf 1005,2 2020.03.11 5
Odpowiedz na pytanie Nr 2 po terminie pdf 793,1 2020.03.13 6

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Protokół z otwarcia ofert. pdf 485,2 2020.03.19 1

Pobierz wszystkie dokumenty