Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-71/20

"Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora interaktywnego oraz podstawy jezdnej do sali konferencyjno-szkoleniowej UCI"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 29,9 2020.02.13 86

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 67,9 2020.02.13 66

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.02.13 74
Espd-request - KC-zp.272-71-20 xml 138,2 2020.02.13 76
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 73,2 2020.02.13 69
Wzór formularza oferty doc 30,0 2020.02.13 74
Wzór umowy - dostawy doc 31,0 2020.02.13 74
Zmodyfikowany Wzór umowy - KC-zp.272-71-20 docx 31,8 2020.03.05 65

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ oraz modyfikacja SIWZ doc 272,5 2020.03.05 68

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 21,6 2020.03.20 56

Pobierz wszystkie dokumenty