Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-90/20

"Modernizacja rozdzielni zasilania i sterowania urządzeń uzdatniania wody oraz rozbudowa instalacji odzysku ciepła odpadowego w Basenie AGH w Krakowie - Etap I - KC-zp.272-90/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 67,0 2020.02.18 58

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 77,8 2020.02.18 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
oswiadczenia_Podwykonawcy_ doc 35,5 2020.02.18 44
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 49,5 2020.02.18 41
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 40,0 2020.02.18 40
Wykaz osób doc 43,5 2020.02.18 38
Wzór formularza oferty doc 28,5 2020.02.18 40
Wzór umowy docx 71,9 2020.02.18 51
wzór wykazu robót budowlanych doc 51,5 2020.02.18 39
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 40,5 2020.02.18 39

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 269,0 2020.02.28 39

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.03.04 45

Pobierz wszystkie dokumenty