Szczegóły ogłoszenia

I / 1 / 2020

"Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg powiatowych na terenie powiatu rawickiego masą asfaltową na gorąco oraz emulsją i grysami przy użyciu remontera"

Powiatowy Zarząd Dróg w Rawiczu

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP html 195,8 2020.02.19 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ pdf 1200,1 2020.02.19 34

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
D-00.00.00 Wymagania ogólne pdf 154,7 2020.02.19 44
SST D-05.03.17, D-03.02.01a pdf 741,4 2020.02.19 42
zał. nr 1 oferta doc 61,0 2020.02.19 43
zał. nr 2 Oswiadzcenie o spełnianiu warunków docx 19,8 2020.02.19 41
zał. nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków doc 56,5 2020.02.19 39
zał. nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2020.02.19 39
zał. nr 5 wykaz robót budowlanych doc 40,0 2020.02.19 38
zał. nr 6 Zobowiązanie podmiotów trzecich doc 39,5 2020.02.19 37
zał. nr 7 projekt umowy pdf 738,1 2020.02.19 42
Załącznik nr 8 Kosztorys ofertowy pdf 55,4 2020.02.19 49

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.03.06 33

Pobierz wszystkie dokumenty