Szczegóły ogłoszenia

CRZP/33/2020/AZP

"Remont instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego przy Al. Jana Pawła Ii 3 w Gdyni - ETAP V - hol wejściowy, portiernia, pomieszczenie 401"

Uniwersytet Morski w Gdyni

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie 515392-N-2020 pdf 170,1 2020.02.24 66

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 616,5 2020.02.24 56

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
1_Wzór oferty doc 302,5 2020.02.24 43
2_Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 36,0 2020.02.24 41
3_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 39,0 2020.02.24 39
4_Wykaz robót budowlanych doc 38,5 2020.02.24 44
5_Wykaz osób doc 37,5 2020.02.24 39
6_Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień doc 273,5 2020.02.24 39
7_Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej doc 37,0 2020.02.24 40
8_Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 30,5 2020.02.24 40
9_Wzór umowy DOC 150,5 2020.02.24 39
_10_Dokumentacja przetargowa zip 27375,1 2020.02.24 37

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ_1 pdf 337,7 2020.03.06 33

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
540041196-N-2020 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pdf 61,0 2020.03.06 30
informacja z otwarcia pdf 599,0 2020.03.11 31
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert_1 pdf 308,0 2020.03.06 40

Pobierz wszystkie dokumenty