Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-42/20

"dostawa serwera bazodanowego w celu utworzenia otwartych zasobów danych, w tym danych przestrzennych wykorzystanych przez studentów do realizacji zajęć dydaktycznych - w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/18- KC-zp.272-42/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 15,5 2020.02.24 50

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna docx 77,1 2020.02.24 78

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 38,3 2020.02.24 36
Jednolity europejski dokument zamówienia docx 59,3 2020.02.24 35
Wzór formularza oferty docx 42,2 2020.02.24 37
Wzór umowy - dostawy docx 46,0 2020.02.24 36

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie siwz docx 283,0 2020.03.06 29
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 269,4 2020.03.09 30

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
espd-request (1) xml 136,0 2020.02.24 33
informacja_o_zmianie_ogłoszenia doc 276,0 2020.03.24 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 68,0 2020.03.25 2
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,5 2020.03.25 9

Pobierz wszystkie dokumenty