Szczegóły ogłoszenia

NA/P/52/2020

"Dostawa sprzętu komputerowego dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 348,5 2020.02.24 217

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,0 2020.02.27 106
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 02.03.2020 doc 24,5 2020.03.02 100
Ogłoszenie nr 540038885 03.03.2020 doc 24,5 2020.03.03 105

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 65,3 2020.02.24 111

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.02.24 101
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.02.24 103
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 256,0 2020.02.24 199
Wzór oferty na dostawy doc 86,5 2020.02.24 119
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 74,5 2020.02.24 117

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 03.03.2020 doc 20,1 2020.03.03 112
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 02.03.2020 doc 21,1 2020.03.02 108
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 27.02.2020 zip 1112,5 2020.02.27 112

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,4 2020.03.09 113

Pobierz wszystkie dokumenty