Szczegóły ogłoszenia

RIiD.271.1.2020

"Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Gnojnik. Etap I- rurociąg wodociągowy dz. 160 mm PE100, RC, SDR11, odc. A-B"

Gmina Gnojnik

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie na tablicę ogłoszeń doc 61,1 2020.02.25 71

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 71,3 2020.02.25 89

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
DOKUMENTACJA TECHNICZNA zip 37108,3 2020.02.25 72
Formularz oferty doc 65,5 2020.02.25 52
Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 23,6 2020.02.25 51
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 78,5 2020.02.25 46
projekt umowy doc 188,5 2020.02.25 51
PRZEDMIARY zip 1039,4 2020.02.25 99
SPECYFIKACJA TECHNICZNA zip 14124,0 2020.02.25 60
wykaz osób doc 38,0 2020.02.25 46
wykaz_robot_budowlanych doc 37,5 2020.02.25 51
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 21,0 2020.02.25 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,1 2020.03.12 62

Pobierz wszystkie dokumenty