Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-106/20

"Druk monografii naukowej pt. Uszlachetnianie odlewniczych stopów aluminium - wybrane zagadnienia - KC-zp.272-106/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 53,3 2020.02.26 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,0 2020.02.26 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,9 2020.02.26 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,0 2020.02.26 29
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 25,5 2020.02.26 30
Wzór formularza oferty doc 26,4 2020.02.26 35
Wzór umowy - usługi doc 28,7 2020.02.26 29
wzór wykazu usług doc 44,0 2020.02.26 29
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zaso doc 41,5 2020.02.26 29

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 268,7 2020.02.28 28

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 268,7 2020.02.27 34
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2 doc 269,8 2020.03.03 24

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,8 2020.03.06 21
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 267,9 2020.03.03 27
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 268,4 2020.03.03 29

Pobierz wszystkie dokumenty