Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-107/20

"druk monografii naukowej pt.: Mikrostrukturalna i mechaniczno-elektrochemiczna korozja materiałów konstrukcyjnych - KC-zp.272-107/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 32,7 2020.02.26 42

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 63,1 2020.02.26 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 23,9 2020.02.26 28
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 31,2 2020.02.26 29
Oświadczenie o spełnianiu warunków doc 27,2 2020.02.26 33
Wzór formularza oferty docx 31,2 2020.02.26 37
Wzór umowy - usługi docx 31,6 2020.02.26 29
wzór wykazu usług doc 44,5 2020.02.26 33
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zaso doc 40,5 2020.02.26 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ doc 272,8 2020.02.28 27

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.03.05 17

Pobierz wszystkie dokumenty