Szczegóły ogłoszenia

NA/P/66/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,9 2020.03.03 256

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,7 2020.03.03 100

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.03.03 140
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.03.03 135
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2786,7 2020.03.03 170
Wykaz osób doc 19,6 2020.03.03 145
Wykaz robót budowlanych doc 25,5 2020.03.03 139
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,3 2020.03.03 144
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1239,9 2020.03.03 155
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.03.03 145

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.03.18 161

Pobierz wszystkie dokumenty