Szczegóły ogłoszenia

KA-2/025/2020

"Dostawa urządzenia do badania stabilności emulsji, dyspersji oraz zawiesin w warunkach zmiennej temperatury"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 57,1 2020.03.05 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 204,0 2020.03.05 14

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.03.05 21
Formularz ofertowy doc 173,0 2020.03.05 19
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,9 2020.03.05 20
Projekt umowy doc 239,0 2020.03.05 19
Wykaz dostaw doc 23,0 2020.03.05 22
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.03.05 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,2 2020.03.13 18

Pobierz wszystkie dokumenty