Szczegóły ogłoszenia

KA-2/029/2020

"Dostawa komputerów stacjonarnych i monitorów do Magazynu Głównego Politechniki Krakowskiej"

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 56,3 2020.03.05 57

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 66,8 2020.03.05 82

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 27,8 2020.03.05 52
Formularz ofertowy doc 38,8 2020.03.05 62
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 28,7 2020.03.05 56
Skorygowany Formularz ofertowy docx 40,3 2020.03.09 49
Szczególowy opis przedmiotu zamówienia doc 1328,5 2020.03.05 131
Wykaz dostaw doc 23,6 2020.03.05 55
Załacznik nr 5 - projekt umowy doc 112,5 2020.03.05 61
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.03.05 50

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 22,8 2020.03.09 80

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 09.03.2020. doc 25,3 2020.03.09 75
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 10.03.2020. doc 22,2 2020.03.10 71
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 11.03.2020. doc 1334,7 2020.03.11 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacje z otwarcia ofert pdf 127,7 2020.03.17 85

Pobierz wszystkie dokumenty