Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-137/20

"Dostawa wytrząsarki o ruchu posuwisto-zwrotnym z platformą dla WGGiIŚ"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 37,9 2020.03.05 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 50,0 2020.03.05 51

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,8 2020.03.05 57
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,1 2020.03.05 66
Wzór formularza oferty doc 27,5 2020.03.05 61
Wzór umowy - dostawy doc 30,8 2020.03.05 60

Pobierz wszystkie dokumenty