Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-143/20

"dostawa kamery termowizyjnej dla WEiP - KC-zp.272-143/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 48,1 2020.03.06 83

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona docx 440,4 2020.03.06 84

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej docx 410,9 2020.03.06 60
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 411,2 2020.03.06 64
Wzór formularza oferty docx 412,0 2020.03.06 68
Wzór umowy doc 461,0 2020.03.06 67

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 642,4 2020.03.16 50

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
NOWY Wzór umowy zal.Nr 3A doc 458,5 2020.03.16 49
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia rtf 0,0 2020.03.11 61
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 638,2 2020.03.11 68

Pobierz wszystkie dokumenty