Szczegóły ogłoszenia

NA/P/62/2020

"Dostawa, montaż i ustawienie mebli dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej. Dostawa krzeseł oraz foteli biurowych dla jednostek PRz. Dostawa, montaż i ustawienie zabudowy kuchennej wraz z dostawą i montażem sprzętu AGD do zabudowy."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogloszenie pdf 1294,4 2020.03.09 226

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 68,1 2020.03.09 87

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 146,5 2020.03.09 116
Zał nr 2 Szczegółowy opis_zamówienia docx 1544,4 2020.03.09 152
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.03.09 112
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.03.09 104
Zał nr 5 Wzór umowy doc 83,0 2020.03.09 104

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 22,7 2020.03.18 127

Pobierz wszystkie dokumenty