Szczegóły ogłoszenia

SA.270.19.2020

"Budowa infrastruktury leśnej na terenie Nadleśnictwa Barlinek - III postępowanie "

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barlinek

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 4171,9 2020.03.10 36

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pdf 352,1 2020.03.10 39

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 540047702-N-2020 pdf 242,0 2020.03.16 26
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 1 pdf 167,0 2020.03.10 31
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 2 pdf 167,0 2020.03.10 31
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy Część nr 3 pdf 166,6 2020.03.10 31
Załącznik nr 10 - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomo pdf 169,8 2020.03.10 33
Załącznik nr 11 - Oświadczenie o braku orzeczenia zakazu ubiegania się zamów pdf 143,2 2020.03.10 29
Załącznik nr 12 - Przedmiar robót Zydowo pdf 197,9 2020.03.10 30
Załącznik nr 13 - STWIOR (plac i wiata Żydowo) zip 2740,1 2020.03.10 29
Załącznik nr 14 - Projekt miejsce postojowe Żydowo zip 4221,5 2020.03.10 29
Załącznik nr 15 - Projekt wiata Żydowo zip 1355,9 2020.03.10 31
Załącznik nr 16 - Przedmiar robót (czatownia) pdf 179,9 2020.03.10 28
Załącznik nr 17-STWIOR (czatownia) pdf 1373,0 2020.03.10 31
Załącznik nr 18 - Projekt wykonawczy (czatownia) zip 3149,3 2020.03.10 32
Załącznik nr 19 - Projekt realiz-wykonaw. (czatownia) zip 3332,3 2020.03.10 31
Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art 25a ust.1 pdf 168,1 2020.03.10 31
Załącznik nr 20 - Szczegółowy opis przedmiotu (czatownia) pdf 411,1 2020.03.10 29
Załącznik nr 21 - Przedmiar robót (stanica) pdf 201,0 2020.03.10 31
Załącznik nr 22 - STWIOR (stanica) zip 2732,8 2020.03.10 29
Załącznik nr 23 - Projekt wykonawczy (stanica) zip 4665,8 2020.03.10 32
Załącznik nr 24 - Projekt wiaty przy stanicy rowerowej zip 1972,0 2020.03.10 29
Załącznik nr 25 - Projekt stelaża do tablic pdf 389,4 2020.03.10 34
Załącznik nr 26 - Szczegółowy opis tablice pdf 92,4 2020.03.10 29
Załącznik nr 27 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego pdf 182,6 2020.03.10 30
Załącznik nr 3 - Wykaz robót budowlanych pdf 160,6 2020.03.10 30
Załącznik nr 4 - Wykaz osób pdf 157,5 2020.03.10 29
Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia pdf 176,1 2020.03.10 30
Załącznik nr 6 - Oświadczenie o przynależności pdf 169,6 2020.03.10 28
Załącznik nr 7 - Wzór umowy pdf 277,2 2020.03.10 28
Załącznik nr 8 - Oświadczenie o obowiązku podatkowym pdf 144,7 2020.03.10 28
Załącznik nr 9 - Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat l pdf 118,0 2020.03.10 28

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zmiana treści SIWZ z dnia 16.03.2020 pdf 155,9 2020.03.16 17

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert z dnia 24.03.2020 - poprawiona pdf 939,0 2020.03.24 25

Pobierz wszystkie dokumenty