Szczegóły ogłoszenia

NA/P/56/2020

"Organizacja wycieczek zagranicznych autokarowych dla pracowników Politechniki Rzeszowskiej oraz członków ich rodzin"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 126,5 2020.03.12 146

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540046335 ZMIANA TERMINU doc 24,0 2020.03.13 48

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 72,0 2020.03.12 40

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.03.23 37
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.03.12 33
Oświadczenie o podatkach doc 29,5 2020.03.12 35
RODO doc 104,5 2020.03.12 33
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia doc 107,0 2020.03.12 59
Wykaz osób doc 37,5 2020.03.12 38
Wykaz usług doc 36,5 2020.03.12 37
Wzór oferty na dostawy doc 108,0 2020.03.12 34
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 90,0 2020.03.12 31
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,0 2020.03.12 33

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 13.03.2020 doc 18,6 2020.03.13 50

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania 17.03.2020 doc 39,0 2020.03.17 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,7 2020.03.23 18

Pobierz wszystkie dokumenty