Szczegóły ogłoszenia

NA/P/76/2020

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w okresie 12 miesięcy w obiektach Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 26,6 2020.03.12 202

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,0 2020.03.12 83

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.03.12 77
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.03.12 81
Szczegółowy opis zamówienia rar 3987,5 2020.03.12 125
Wykaz osób doc 19,8 2020.03.12 82
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2020.03.12 93
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,0 2020.03.12 100
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2919,8 2020.03.12 107
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.03.12 77

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.03.27 120

Pobierz wszystkie dokumenty