Szczegóły ogłoszenia

NA/P/76/2020

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w okresie 12 miesięcy w obiektach Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 26,6 2020.03.12 260

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,0 2020.03.12 118

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.03.12 131
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.03.12 130
Szczegółowy opis zamówienia rar 3987,5 2020.03.12 192
Wykaz osób doc 19,8 2020.03.12 141
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2020.03.12 149
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,0 2020.03.12 152
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2919,8 2020.03.12 153
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.03.12 132

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.03.27 169

Pobierz wszystkie dokumenty