Szczegóły ogłoszenia

NA/P/76/2020

"Zawarcie umowy ramowej o wykonywanie robót remontowych w okresie 12 miesięcy w obiektach Politechniki Rzeszowskiej"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 26,6 2020.03.12 228

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 75,0 2020.03.12 97

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,5 2020.03.12 106
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.03.12 106
Szczegółowy opis zamówienia rar 3987,5 2020.03.12 154
Wykaz osób doc 19,8 2020.03.12 111
Wykaz robót budowlanych doc 25,3 2020.03.12 118
Wzór oferty na roboty budowlane doc 55,0 2020.03.12 124
Wzór umowy na roboty budowlane rar 2919,8 2020.03.12 132
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.03.12 108

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.03.27 145

Pobierz wszystkie dokumenty