Szczegóły ogłoszenia

NA/P/72/2020

"Dostawa części lotniczych dla statków powietrznych OKL PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1106,9 2020.03.16 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 64,1 2020.03.16 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,3 2020.03.16 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,1 2020.03.16 91
Szczegółowy opis zamówienia docx 14,7 2020.03.16 94
Wzór oferty na dostawy doc 56,5 2020.03.16 85
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 60,0 2020.03.16 84

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,5 2020.03.25 92

Pobierz wszystkie dokumenty