Szczegóły ogłoszenia

NA/P/84/2020

"Remont i modernizacja aparatury PACVD Heat Treatment System"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 72,0 2020.03.23 37

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 184,5 2020.03.23 7

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2020.03.23 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.03.23 5
Wzór oferty na dostawy doc 51,0 2020.03.23 5
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 74,5 2020.03.23 5

Pobierz wszystkie dokumenty