Szczegóły ogłoszenia

NA/P/84/2020

"Remont i modernizacja aparatury PACVD Heat Treatment System"

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 72,0 2020.03.23 165

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 184,5 2020.03.23 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 49,5 2020.03.23 72
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.03.23 82
Wzór oferty na dostawy doc 51,0 2020.03.23 77
Wzór umowy na dostawy lub usługi doc 74,5 2020.03.23 76

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,1 2020.03.31 71

Pobierz wszystkie dokumenty