Szczegóły ogłoszenia

CSKDzMIZP-2375/13/03/02/2020

"Budowa dźwigu od strony bloku Ł i bloku A na terenie CSKMSWIA (projekt i realizacja) nadzór autorski."

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 127,1 2020.03.24 15

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura pełna doc 338,0 2020.03.24 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Istotne postanowienia umowy doc 226,5 2020.03.24 9
Klauzula informacyjna odt 8,2 2020.03.24 9
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia docx 20,2 2020.03.24 12
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 48,0 2020.03.24 8
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 279,5 2020.03.24 8
OpiniaTech-word-SzpMSW-Wołoska-A 2 doc 274,0 2020.03.24 8
OpiniaTech-word-SzpMSW-Wołoska-A korekta doc 340,0 2020.03.24 7
Opis prac budowlanych-Szpital Woloska, Bud F doc 75,5 2020.03.24 8
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 31,5 2020.03.24 7
PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY docx 89,4 2020.03.24 12
Wykaz osób rtf 57,0 2020.03.24 7
WYKAZ PRAC BUDOWLANYCH pdf 208,0 2020.03.24 7
Wykaz wykonanych robót budowlanych docx 19,4 2020.03.24 7
Wzór oferty na roboty budowlane docx 24,4 2020.03.24 7
ZałożiPpoż-word-SzpMSW-Wołoska-A 2 doc 133,5 2020.03.24 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 35,5 2020.03.24 7
Zorpot Założenia i opis techniczny dla dżwigu z funkcją p.poż. z 2012r doc 202,0 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model1 pdf 26,0 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model2 pdf 26,3 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model3 pdf 18,3 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model4 pdf 32,8 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model5 pdf 56,3 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model6 pdf 46,2 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model7 pdf 61,5 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model8 pdf 47,7 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Model9 pdf 67,9 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Modele pdf 56,2 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a Modeli pdf 69,9 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a- Ppoż Model1 pdf 68,0 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a- Ppoż Model2 pdf 74,6 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- Blok F-a- Ppoż Modelk pdf 81,7 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1a pdf 31,7 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1b pdf 31,8 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1c pdf 35,5 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1d pdf 36,2 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model1e pdf 32,3 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model2 pdf 41,1 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model3 pdf 41,5 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4a pdf 31,4 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4b pdf 22,7 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4c pdf 28,2 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4d pdf 29,8 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model4e pdf 30,3 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5a pdf 30,5 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5b pdf 20,4 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5c pdf 27,3 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5d pdf 28,5 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model5e pdf 27,8 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model6 pdf 24,3 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model7 pdf 23,8 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model8 pdf 25,0 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9a pdf 37,5 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9b pdf 27,4 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9c pdf 32,2 2020.03.24 7
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9d pdf 33,9 2020.03.24 8
Zorpot-Wołoska-Rys- BudA-2 Model9e pdf 33,7 2020.03.24 9
Zorpot-ZałożiOpisPpoż-Szpital Wołoska -Fa doc 143,5 2020.03.24 9

Pobierz wszystkie dokumenty