Szczegóły ogłoszenia

31/2020

"dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Chirurgii Naczyniowej na okres 24 miesięcy"

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 90,7 2020.03.24 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna (pakiety) doc 93,4 2020.03.24 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.03.24 8
formularz cenowy xls 118,0 2020.03.24 45
formularz cenowy szczegółowy xls 27,0 2020.03.24 49
formularz oceny punktowej doc 36,0 2020.03.24 12
Jednolity europejski dokument zamówienia doc 79,1 2020.03.24 8
projekt umowy doc 1123,5 2020.03.24 9
projekt umowy przechowania doc 1088,0 2020.03.24 9
Wykaz dostaw doc 33,0 2020.03.24 8
Wzór oferty XLS - inne dokumenty xls 43,0 2020.03.24 11
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,2 2020.03.24 8

Pobierz wszystkie dokumenty