Szczegóły ogłoszenia

NA/P/90/2020

"Przebudowa Domu studenckiego PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej wraz z wykonaniem obudowy 2 zewnętrznych klatek schodowych. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 92,0 2020.03.26 555

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 26,0 2020.04.06 220
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 15.04.2020 doc 24,5 2020.04.15 228
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 22.04.2020 doc 27,5 2020.04.22 223

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 235,0 2020.03.26 286

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2020.03.26 226
Formularz cenowy (VAT) doc 92,0 2020.03.26 238
Opis przedmiotu zamówienia zmiana 30.03.2020 zip 181661,1 2020.03.30 416
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 56,0 2020.03.26 223
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnyc doc 29,5 2020.03.26 201
Umowa zip 1097,2 2020.03.26 246
Wykaz osób doc 35,0 2020.03.26 214
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.03.26 230
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2020.03.26 224
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2020.03.26 230

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 30.03.2020 doc 18,4 2020.03.30 340
Powiadomienie_o_zmianach_w_SIWZ_22.04.2020 doc 32,0 2020.04.22 255

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 08.04.2020 zip 62,9 2020.04.08 317
Odpowiedzi i zmiana SIWZ 15.04.2020 zip 14471,9 2020.04.15 292
Odpowiedzi na pytania 16.04.2020 doc 29,0 2020.04.16 256
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 06.04.2020 zip 1708,6 2020.04.06 383

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.04.30 365

Pobierz wszystkie dokumenty