Szczegóły ogłoszenia

NA/P/90/2020

"Przebudowa Domu studenckiego PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej wraz z wykonaniem obudowy 2 zewnętrznych klatek schodowych. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 92,0 2020.03.26 466

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 26,0 2020.04.06 139
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 15.04.2020 doc 24,5 2020.04.15 144
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 22.04.2020 doc 27,5 2020.04.22 130

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 235,0 2020.03.26 218

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2020.03.26 125
Formularz cenowy (VAT) doc 92,0 2020.03.26 140
Opis przedmiotu zamówienia zmiana 30.03.2020 zip 181661,1 2020.03.30 284
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 56,0 2020.03.26 137
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnyc doc 29,5 2020.03.26 112
Umowa zip 1097,2 2020.03.26 140
Wykaz osób doc 35,0 2020.03.26 131
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.03.26 135
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2020.03.26 131
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2020.03.26 133

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 30.03.2020 doc 18,4 2020.03.30 255
Powiadomienie_o_zmianach_w_SIWZ_22.04.2020 doc 32,0 2020.04.22 153

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 08.04.2020 zip 62,9 2020.04.08 205
Odpowiedzi i zmiana SIWZ 15.04.2020 zip 14471,9 2020.04.15 187
Odpowiedzi na pytania 16.04.2020 doc 29,0 2020.04.16 169
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 06.04.2020 zip 1708,6 2020.04.06 254

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.04.30 255

Pobierz wszystkie dokumenty