Szczegóły ogłoszenia

NA/P/90/2020

"Przebudowa Domu studenckiego PINGWIN Politechniki Rzeszowskiej wraz z wykonaniem obudowy 2 zewnętrznych klatek schodowych. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 92,0 2020.03.26 506

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 26,0 2020.04.06 177
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 15.04.2020 doc 24,5 2020.04.15 180
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) 22.04.2020 doc 27,5 2020.04.22 174

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 235,0 2020.03.26 238

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 50,0 2020.03.26 171
Formularz cenowy (VAT) doc 92,0 2020.03.26 178
Opis przedmiotu zamówienia zmiana 30.03.2020 zip 181661,1 2020.03.30 330
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 56,0 2020.03.26 175
Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnyc doc 29,5 2020.03.26 150
Umowa zip 1097,2 2020.03.26 186
Wykaz osób doc 35,0 2020.03.26 164
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.03.26 175
Wzór oferty na roboty budowlane doc 63,0 2020.03.26 168
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2020.03.26 176

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ 30.03.2020 doc 18,4 2020.03.30 288
Powiadomienie_o_zmianach_w_SIWZ_22.04.2020 doc 32,0 2020.04.22 198

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi 08.04.2020 zip 62,9 2020.04.08 248
Odpowiedzi i zmiana SIWZ 15.04.2020 zip 14471,9 2020.04.15 226
Odpowiedzi na pytania 16.04.2020 doc 29,0 2020.04.16 208
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ 06.04.2020 zip 1708,6 2020.04.06 319

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.04.30 297

Pobierz wszystkie dokumenty