Szczegóły ogłoszenia

NA/P/94/2020

"Dostawa sukcesywna wyposażenia toalet oraz akcesoriów do sprzątania przez okres 24 miesięcy dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1055,2 2020.04.02 222

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) pdf 54,7 2020.04.03 104

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 188,5 2020.04.02 95

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 52,5 2020.04.02 120
Zał nr 2 Formularz cenowy xls 79,5 2020.04.02 129
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,3 2020.04.02 112
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,2 2020.04.02 97
Zał nr 5 Wzór umowy doc 84,0 2020.04.02 104

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 18,9 2020.04.03 100

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,2 2020.04.16 104

Pobierz wszystkie dokumenty