Szczegóły ogłoszenia

NA/P/79/2020

"Remont 4 mieszkań w budynku R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,3 2020.04.15 284

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 14,3 2020.04.17 135
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)2 docx 13,3 2020.04.27 123

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,0 2020.04.15 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.04.15 138
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.04.15 133
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1782,2 2020.04.15 190
Wykaz osób doc 19,9 2020.04.15 121
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.04.15 122
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,6 2020.04.15 140
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1035,9 2020.04.15 149
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.04.15 111

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2020.04.17 158
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 27.04.2020r. doc 19,1 2020.04.27 109

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2020.04.17 170
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ dn. 27.04.2020r. doc 19,9 2020.04.27 123

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.05.04 146

Pobierz wszystkie dokumenty