Szczegóły ogłoszenia

NA/P/79/2020

"Remont 4 mieszkań w budynku R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,3 2020.04.15 242

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 14,3 2020.04.17 102
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)2 docx 13,3 2020.04.27 85

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,0 2020.04.15 109

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.04.15 97
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.04.15 93
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1782,2 2020.04.15 154
Wykaz osób doc 19,9 2020.04.15 85
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.04.15 93
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,6 2020.04.15 103
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1035,9 2020.04.15 116
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.04.15 80

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2020.04.17 124
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 27.04.2020r. doc 19,1 2020.04.27 74

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2020.04.17 131
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ dn. 27.04.2020r. doc 19,9 2020.04.27 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.05.04 113

Pobierz wszystkie dokumenty