Szczegóły ogłoszenia

NA/P/79/2020

"Remont 4 mieszkań w budynku R Politechniki Rzeszowskiej "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 22,3 2020.04.15 322

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) docx 14,3 2020.04.17 181
Informacja o zmianach (procedura uproszczona)2 docx 13,3 2020.04.27 168

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 77,0 2020.04.15 158

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,4 2020.04.15 172
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,7 2020.04.15 165
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 1782,2 2020.04.15 232
Wykaz osób doc 19,9 2020.04.15 168
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.04.15 169
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,6 2020.04.15 182
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1035,9 2020.04.15 200
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,3 2020.04.15 154

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Powiadomienie o zmianach w SIWZ doc 19,3 2020.04.17 207
Powiadomienie o zmianach w SIWZ z dn. 27.04.2020r. doc 19,1 2020.04.27 150

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ doc 21,0 2020.04.17 210
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ dn. 27.04.2020r. doc 19,9 2020.04.27 172

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,3 2020.05.04 191

Pobierz wszystkie dokumenty