Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-153/20

"dzierżawa licencji oprogramowania dla zestawu migracji głębokościowych obejmujących algorytm RTM wraz z interfejsem użytkownika dla WGGiOŚ - KC-zp.272-153/20"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 23,4 2020.04.20 72

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia doc 216,2 2020.04.27 56

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
153 NOWY obowiązujący wzór umowy ENG - załącznik 3A doc 81,5 2020.04.27 56
153 Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ docx 221,3 2020.04.27 64
Formularz oferty docx 26,8 2020.04.20 68
Informacja z otwarcia ofert doc 20,4 2020.05.15 27
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału docx 23,2 2020.04.20 59
Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert doc 266,9 2020.04.27 53
SIWZ wersja ENG docx 54,4 2020.04.20 66
SIWZ wersja PL docx 52,0 2020.04.20 81
Wzór umowy ENG doc 87,0 2020.04.20 59
Wzór umowy PL docx 26,9 2020.04.20 61

Pobierz wszystkie dokumenty