Szczegóły ogłoszenia

NA/P/106/2020

"Sukcesywna dostawa gazów dla jednostek Politechniki Rzeszowskiej przez okres 24 miesięcy. "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 53,0 2020.04.30 217

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o zmianach (procedura uproszczona) doc 24,0 2020.05.05 88
Ogłoszenie nr 540079225 doc 24,0 2020.05.08 81

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) doc 182,5 2020.04.30 71

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,0 2020.04.30 86
Formularz rzeczowo - cenowy NOWY 08.05.2020 xls 63,5 2020.04.30 102
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,9 2020.04.30 93
Wzór oferty na dostawy doc 54,0 2020.04.30 87
Wzór umowy nowy 08.05.2020 doc 102,5 2020.04.30 90

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 05.05.2020 doc 22,0 2020.05.05 98
Odpowiedź na zapytania i zmiana SIWZ 08.05.2020 doc 31,6 2020.05.08 86

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,9 2020.05.18 85

Pobierz wszystkie dokumenty