Szczegóły ogłoszenia

NZ/31/D/N/AC/2020

"Dostawy endoprotez ujęte w trzech zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu pdf 290,9 2020.05.05 25

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 668,3 2020.05.05 20

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 37,4 2020.05.05 15
Formularz ofertowy doc 41,6 2020.05.05 16
Formularze asortymentowo - cenowe xls 715,0 2020.05.05 38
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 35,9 2020.05.05 16
Projekt umowy pdf 348,7 2020.05.05 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 34,9 2020.05.05 15

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 227,9 2020.05.12 15

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 241,6 2020.05.15 18

Pobierz wszystkie dokumenty