Szczegóły ogłoszenia

NZ/32/D/N/A/2020

"Dostawy implantów ortopedycznych ujęte w 9 zadaniach asortymentowych"

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP pdf 312,6 2020.05.05 17

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę procedura uproszczona (pakiety) pdf 661,8 2020.05.05 11

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,9 2020.05.05 16
Formularz ofertowy doc 27,2 2020.05.05 15
Formularze asortymentowo-cenowe xls 2083,5 2020.05.05 29
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 25,5 2020.05.05 15
Projekt umowy pdf 315,7 2020.05.05 15
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 23,8 2020.05.05 13

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ nr 1 pdf 219,0 2020.05.12 22

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert pdf 252,5 2020.05.14 13

Pobierz wszystkie dokumenty