Szczegóły ogłoszenia

NA/P/121/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,0 2020.05.07 197

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,8 2020.05.07 62

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.05.07 87
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.05.07 86
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2786,7 2020.05.07 107
Wykaz osób doc 19,7 2020.05.07 86
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.05.07 86
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,3 2020.05.07 83
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1239,9 2020.05.07 91
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.05.07 89

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,4 2020.05.18 83

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.05.22 97

Pobierz wszystkie dokumenty