Szczegóły ogłoszenia

NA/P/121/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,0 2020.05.07 243

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,8 2020.05.07 86

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.05.07 128
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.05.07 129
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2786,7 2020.05.07 149
Wykaz osób doc 19,7 2020.05.07 126
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.05.07 127
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,3 2020.05.07 121
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1239,9 2020.05.07 132
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.05.07 126

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,4 2020.05.18 121

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.05.22 134

Pobierz wszystkie dokumenty