Szczegóły ogłoszenia

NA/P/121/2020

"Budowa kompresorowni dla laboratorium Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa PRz w systemie zaprojektuj i wybuduj "

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 52,0 2020.05.07 287

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona docx 78,8 2020.05.07 120

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,6 2020.05.07 168
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 26,8 2020.05.07 172
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rar 2786,7 2020.05.07 197
Wykaz osób doc 19,7 2020.05.07 172
Wykaz robót budowlanych doc 25,4 2020.05.07 182
Wzór oferty na roboty budowlane docx 29,3 2020.05.07 158
Wzór umowy na roboty budowlane rar 1239,9 2020.05.07 173
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 24,4 2020.05.07 166

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SIWZ doc 21,4 2020.05.18 156

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,0 2020.05.22 194

Pobierz wszystkie dokumenty