Szczegóły ogłoszenia

NA/P/119/2020

"Demontaż nieczynnych wentylatorów, jednokrotne krycie dachu papą, wykonanie instalacji odgromowej na bud. H PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 183,0 2020.05.08 212

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 223,5 2020.05.08 69

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.05.08 95
Opis przedmiotu zamówienia zip 17280,3 2020.05.08 107
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2020.05.08 94
Wykaz osób doc 35,0 2020.05.08 96
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.05.08 99
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2020.05.08 94
Wzór umowy zip 1023,5 2020.05.08 88
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2020.05.08 92

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.05.26 81

Pobierz wszystkie dokumenty