Szczegóły ogłoszenia

NA/P/119/2020

"Demontaż nieczynnych wentylatorów, jednokrotne krycie dachu papą, wykonanie instalacji odgromowej na bud. H PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 183,0 2020.05.08 269

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 223,5 2020.05.08 123

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.05.08 160
Opis przedmiotu zamówienia zip 17280,3 2020.05.08 202
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 55,0 2020.05.08 161
Wykaz osób doc 35,0 2020.05.08 155
Wykaz robót budowlanych doc 40,5 2020.05.08 160
Wzór oferty na roboty budowlane doc 59,5 2020.05.08 154
Wzór umowy zip 1023,5 2020.05.08 149
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 36,5 2020.05.08 160

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 20,2 2020.05.26 135

Pobierz wszystkie dokumenty