Szczegóły ogłoszenia

NA/P/123/2020

"Dostawa sukcesywna wyposażenia toalet oraz akcesoriów do sprzątania przez okres 24 miesięcy dla PRz."

POLITECHNIKA RZESZOWSKA

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 1031,4 2020.05.12 88

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 188,5 2020.05.12 17

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał nr 1 Wzór oferty na dostawy doc 53,0 2020.05.12 24
Zał nr 2 Formularz cenowy xls 106,0 2020.05.12 29
Zał nr 3 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 27,4 2020.05.12 22
Zał nr 4 Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 24,1 2020.05.12 23
Zał nr 5 Wzór umowy doc 62,0 2020.05.12 26

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na pytanie doc 20,1 2020.05.15 19

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 19,3 2020.05.20 12

Pobierz wszystkie dokumenty